Greenpeace respecteert jouw privacy

Wij gebruiken je gegevens om je als supporter goed van dienst te kunnen zijn, en om je – op jouw verzoek - te informeren over onze acties en campagnes. Greenpeace beschermt jouw gegevens zoals het hoort en geeft ze niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Greenpeace gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de websites van Greenpeace Nederland te verbeteren en het bezoek aan deze websites te meten. Uitgebreide uitleg over het gebruik van cookies op de websites van Greenpeace Nederland en over hoe je cookies kunt deactiveren vindt je onder punt 11 van onderstaand privacybeleid.

Uw gegevens zijn en blijven van jou: we vertellen je graag wat we van je weten, waarom we dat nodig hebben om je van dienst te kunnen zijn en je kunt ons altijd vragen om alle gegevens te vernietigen.

Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten, en aan welke regels we ons houden.

Privacybeleid Greenpeace Nederland

Dit privacybeleid is van toepassing op de gehele verwerking van persoonsgegevens door Greenpeace via websites en andere kanalen. Het beleid geldt niet voor websites of activiteiten van andere organisaties waar Greenpeace naar verwijst. Deze organisaties voeren mogelijk een ander privacybeleid, waarvan je zelf kennis dient te nemen.

De meest actuele versie van het privacybeleid van Greenpeace is op elk moment beschikbaar op www.greenpeace.nl/privacy.

Een papieren versie van het privacybeleid van Greenpeace kunt je opvragen bij de Greenpeace- service desk, bereikbaar via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis).

Inhoudsopgave privacybeleid:

1.    Gegevensverwerking

2.    Gegevensverzameling via internet

3.    Gegevensverzameling buiten internet

4.    Gegevens die door Greenpeace worden verwerkt

5.    Deelnemen aan campagnes van Greenpeace

6.    E-mail

7.    Contact met donateurs

8.    Gegevens wijzigen

9.  Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

10.  Cookies en beveiliging

11.  Personaliseren van reclame-uitingen


1. Gegevensverwerking

Greenpeace verwerkt persoonsgegevens voor haar supporteradministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. Greenpeace verstrekt persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.  Greenpeace draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. De supporteradministratie van Greenpeace is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), meldingsnummer 1140344.

Greenpeace heeft het CBF-keur voor goede doelen (www.cbf.nl). We zijn lid van de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA (www.ddma.nl) en ondersteunen de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld, waaronder het Privacy Waarborg en Security Waarborg keurmerk. Greenpeace werkt alleen met partijen die Postfilter (www.postfilter.nl) en het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl) in acht nemen.

2. Gegevensverzameling via internet

Greenpeace verzamelt met haar websites persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, wanneer je je aanmeldt als donateur, Niks koopt in de webshop, deelneemt aan een online-actie of je je aanmeldt voor My Greenpeace (www.mygreenpeace.nl).

3. Gegevensverzameling buiten internet 

Greenpeace verzamelt ook persoonsgegevens als je via kaartjes of handtekeningenlijsten deelneemt aan Greenpeace-campagnes of donateur wordt via de website, een werver op straat, een aanmeldformulier, een telefoongesprek of andere manieren.

4. Gegevens die door Greenpeace worden verwerkt 

De persoonsgegevens die Greenpeace kan verwerken t.b.v. informatievoorziening over acties en campagnes zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, contactstatus, contacthistorie, bestelgegevens, bestelhistorie. Voor onze donateursadministratie en fondsenwervende programma’s verwerken we hiernaast: banknummer, betaalhistorie.

5. Deelnemen aan campagnes van Greenpeace 

Je kunt op diverse manieren (online en daarbuiten) deelnemen aan campagnes van Greenpeace. Als je meedoet aan een campagne van Greenpeace waarbij we een bedrijf of instelling aanspreken, is het mogelijk dat je een reactie ontvangt van dit bedrijf of deze instelling. Als je vermoedt dat jouw gegevens door het bedrijf of de instelling openbaar worden gemaakt door jouw deelname aan een van onze campagnes, neem dan contact met ons op via de Greenpeace-servicedesk, bereikbaar via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis).

6. E-mail

Wanneer je als deelnemer aan een campagne, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Greenpeace hebt verstrekt, wordt je per e-mail geïnformeerd over onze campagnes en overige activiteiten. je kunt zich op elk moment afmelden voor deze e-mails met de afmeldlink die in elk bericht staat, of door contact op te nemen met de Greenpeace-service desk, bereikbaar via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis).

7. Contact met donateurs/klanten

Als je je aanmeldt als donateur of een product van on koopt, leggen we de door jou opgegeven persoonsgegevens vast in onze supporteradministratie. Nieuwe donateurs ontvangen van Greenpeace per post, via e-mail, telefoon of sms een welkomstbericht waarin de donatie wordt bevestigd. Greenpeace informeert haar donateurs over de campagnes met het donateursmagazine, per e-mail, post en/of telefoon. Greenpeace is een stichting die voor haar inkomsten volledig afhankelijk is van de donaties van particulieren. Voor donateurs geldt geen betalingsverplichting. Greenpeace benadert haar donateurs daarom actief met verzoeken om donaties.

Onze supporteradministratie bevat ook persoonsgegevens van relaties. Een relatie is een persoon die bekend is bij Greenpeace (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is.

Bij het aanschrijven via post van donateurs en relaties controleren we het ingezette adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter (www.postfilter.nl). Greenpeace zet daarnaast telemarketing in om donateurs en relaties te vragen ons financieel te steunen en om hen te informeren over onze campagnes. Greenpeace werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.rijksoverheid.nl). Bij het telefonisch werven van nieuwe donateurs controleren we het ingezette adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl). Als je hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Greenpeace, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Als je ook niet meer gebeld wilt worden door andere partijen, dan geven wij het door jou opgegeven telefoonnummer door aan het Bel-me-niet Register. je kunt je ook zelf aanmelden via de website www.bel-me-niet.nl.

9. Gegevens wijzigen

Als je vragen hebt over het verwerken van jouw persoonlijke gegevens, als je wilt weten welke persoonlijke gegevens Greenpeace verwerkt, of als je jouw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met onze service desk, bereikbaar via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis). Greenpeace is verplicht om bewijs van identiteit te vragen voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie

Via My Greenpeace (www.mygreenpeace.nl) heb je toegang tot een deel van jouw gegevens zoals die in de supporteradministratie van Greenpeace zijn opgenomen. Met My Greenpeace kunt je zelf wijzigingen in je gegevens doorvoeren (zoals een verhuizing, nieuw telefoonnummer of nieuw rekeningnummer), je donatie aanpassen en aangeven welke informatie je wel of niet van Greenpeace wilt ontvangen. Om My Greenpeace te gebruiken, moet je je eenmalig aanmelden en vervolgens bij elk bezoek inloggen

10. Cookies en beveiliging

Greenpeace gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de websites te verbeteren. Dit maakt het makkelijker om actie te ondernemen, locatie en taalvoorkeuren te onthouden (onze eigen cookies, dit zijn ‘first party cookies’) en jouw social media functies te gebruiken (met cookies van derden; ‘third party cookies’). Momenteel gebruiken we de volgende sociale media op onze site:

Cookies kunnen op elk moment worden uitgeschakeld of gewist. Klik hieronder op jouw type browser om direct meer informatie te krijgen over het uitschakelen of wissen van cookies. je kunt jouw browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert.

Welke cookies plaatst Greenpeace?

Cookies voor deze Webshop:


FORM_KEY

Stores randomly generated key used to prevent forged requests.

PHPSESSID

Your session ID on the server.

GUEST-VIEW

Allows guests to view and edit their orders.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.

STF

Information on products you have emailed to friends.

STORE

The store view or language you have selected.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicates whether a customer allowed to use cookies.

MAGE-CACHE-SESSID

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-STORAGE

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-TIMEOUT

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

SECTION-DATA-IDS

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

PRIVATE_CONTENT_VERSION

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

X-MAGENTO-VARY

Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION

Facilitates translation of content to other languages.

MAGE-TRANSLATION-STORAGE

Facilitates translation of content to other languages.


Niet-functionele cookies

__utma,

__utmb,

__utmc en andere __utm-cookies

Greenpeace maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop je onze website bezoekt en welke pagina's je daarop bekijkt. Greenpeace gebruikt deze gegevens om de website te verbeteren, om 'traffic'-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de website de meeste bezoekers heeft) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site in te schatten.

Je kunt de "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" installeren om te voorkomen dat onze website informatie over jouw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

_hj-cookies

Greenpeace gebruikt Hotjar om enquêtes af te nemen van websitebezoekers. De cookies die geplaatst worden bevatten informatie over tijd en de handelingen die je verricht in de enquête (wanneer vul je de enquête in, heb je de enquête afgemaakt en als je het invullen bent gestopt waar dat dan is)

Third-party cookies die Greenpeace plaatst of laat plaatsen.

Functionele cookies

-

-

Niet-functionele cookies

AddThis, Facebook, Google, Twitter

Op onze website vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Google, Twitter en AddThis, zodat je eenvoudig Greenpeace-campagnes en Greenpeace-nieuws met vrienden kan delen. Deze sociale netwerken zijn verbonden met webservers die jouw gedrag op onze website kunnen volgen en combineren met andere informatie van andere websites. Door een programma te installeren zoals "Disconnect" voor Chrome en Firefox kan je deze functie uitschakelen.

Adform, AdRoll, BluKai, DoubleClick, MediaMath, Rubicon

Tussenpartij voor advertenties naar de Greenpeace website. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of je bepaalde advertenties al hebt gezien.

Facebook Custom Audience

Tussenpartij voor advertenties naar de Greenpeace website gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of je bepaalde advertenties al hebt gezien.

Google AdWords conversion

Cookies geplaatst door Google AdWords geven aan of je de handeling hebt verricht waar de AdWords advertentie voor is geplaatst.

Google Dynamic Remarketing

Google Dynamic Remarketing cookies plaatsen cookies waardoor op andere sites advertenties mogelijk getoond kunnen worden op basis van de pagina’s die je op de Greenpeace website hebt bekeken.Greenpeace heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Onze donatiepagina beveiligt daarom ook jouw betaalgegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dat is een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient je browser je te melden dat je op een veilige site bent.

Greenpeace gebruikt SSL om gevoelige informatie online te beschermen en beschermt gebruikersinformatie ook offline. Al je gegevens, dus niet alleen de gevoelige informatie zoals betaalgegevens, zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten (bijvoorbeeld onze administratieve medewerkers), hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Als deelnemer aan onze campagnes, vrijwilliger of donateur accepteer je dit privacybeleid en geef je toestemming aan Greenpeace om jouw informatie te verzamelen, op te slaan en te verwerken op de manieren die hierboven beschreven staan en voor door jou gewenste doeleinden. Dit privacybeleid wordt regelmatig herzien. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de Greenpeace-service desk, bereikbaar via 0800 422 33 44 (tijdens kantooruren, gratis).

11. Personaliseren van reclame-uitingen

Greenpeace maakt voor haar website gebruik van het zogenaamde retargeting. We gebruiken deze techniek om het internetaanbod voor je nog interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes, doelen en producten van Greenpeace op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Greenpeace is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die voor de gebruiker niet relevant zijn. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina's van partners gebeurt met behulp van zogenoemde cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig geanonimiseerd. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan jouw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.


Privacybeleid Stichting Greenpeace Nederland. Versie: 1 juli 2017.

Greenpeace houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacybelei